Wat is Meditatie?

Meditatie betekent 'gewaar zijn' en is een geestestoestand.
Je bent je volledig bewust van je gedachten en gevoelens.
Je bent helder en wakker.

Het doel van meditatie is, onze geest in een kalme en vredige toestand te laten komen/zijn.
Het gaat hierbij om rustig en ontspannen waarnemen van wat er is.

Omdat we niet ingrijpen en ons ook niet vastklampen aan onze gedachten en gevoelens, komt er meer ruimte tussen de gedachten, ons hoofd wordt stiller.

Vergelijk dit met een poel water waar, na een hevige storm, de modder naar de bodem zakt en het water weer helder wordt.

Zo is het ook met onze geest tijdens meditatie. De geest wordt kalmer en meer helder. Er komt meer rust in je eigen zijn. Je krijgt inzicht over je manier van denken en over hoe je met je emoties omgaat. Dit kan soms confronterend zijn.

Was jij je ervan bewust dat je regelmatig, in gedachten, met jezelf in gesprek was. Was jij je ervan bewust dat jij, misschien, wel eens aan het oordelen was?
Door meditatie komen processen op gang. Bewustwording van wat is en wat gedachten met ons doen. Door deze bewustwording krijgen wij de mogelijkheid om andere keuzen te maken. Wanneer ons hoofd 'stiller' wordt, voelen wij ons rustiger. Als wij rustiger zijn, staan wij meer ontspannen in het leven. Staan wij ontspannen in het leven dan creëren wij ruimte in onszelf om waar te nemen wat er is, zonder te oordelen. Met als gevolg minder hard zijn voor jezelf en meer vriendelijkheid en verdraagzaamheid naar mensen om je heen. Hoe stiller ons hoofd hoe groter ook onze aandacht en concentratie is bij hetgeen we werkelijk aan het dóen zijn.

Je kunt leren om tot meditatie te komen. Je kunt n.l. verschillende meditatiemethoden toepassen en uiteindelijk kiezen welke voor jou het meest toegankelijk is.

Ik bied in mijn lessen handreikingen om tot die stilte, helderheid en openheid te komen met als doel om uiteindelijk in meditatie te verblijven. Van jou vergt het de wens om jezelf te leren kennen en een vredige geestestoestand te verkrijgen en de bereidheid je hiervoor in te zetten.